“ Kurumlar için sürdürülebilir rekabet avantajlı ölçek ekonomisine, teknolojiye ve stratejiye değil, insana bağlıdır.”
Manfred Kets De Vries, INSEAD Business School
Liderlik Değerlendirme Merkezi

Liderlik geliştirme çalışmaları için kişilerle ilgili bilgileri farklı tekniklerle, farklı bakış açılarıyla edinebilmek için kullanılan çeşitli değerlendirme yöntemlerinden oluşan ölçme sistemleridir.

  
  • Psikometrik Değerlendime (kişilik testleri, tutum testleri, öğrenme testleri, vb)
  • Liderlik Değerlendirme Envanterleri
  • 360 Derece Değerlendirme
  • Drama Tekniklerine dayalı değerlendirme
Yönetici Koçluğu Hizmetlerimiz İçin
Copyright © 2011 Mentor-tr.com