“ Kurumlar için sürdürülebilir rekabet avantajlı ölçek ekonomisine, teknolojiye ve stratejiye değil, insana bağlıdır.”
Manfred Kets De Vries, INSEAD Business School
Liderlik Geliştirme Sistemleri

Şirketler başarılı yöneticilerin azlığının, kendilerine özgü liderler yetiştirmeleri gereğinin ve global olarak rekabet edebilmek için bakış açılarını genişletmeleri gereğinin farkındalar.

Başarılı şirketlerde liderliğin anlamı herkes için ayrı değildir. Ortak bir liderlik anlayışı yaratmak şirketin insan yönetimini güçlendirmektir.Liderlik Geliştirme Sistemleri, şirket kültürüne uygun ve şirkete özel bir liderlik modeli oluşturulmasını, her yöneticinin bu modele göre değerlendirilerek gelişim alanlarının belirlenmesini, herkesin gelişim planının çıkarılmasını ve bir aksiyon planı dahilinde bunun şirket başarı planlamasına dahil edilerek  uygulanmasını kapsar.

Liderlik konusunda dünya çapında saygı duyulan ve otorite sayılan Warren Bennis ve Marshall Goldsmith'in de katkıda bulunduğu 2009 yılında yayınlanan ve 350 şirketin katıldığı araştırma sonuçlarına göre sonuç getiren liderlik programlarının unsurlarını aşağıdaki gibi sıralıyor;
  • 360 derece geri bildirim
  • Üst düzey yönetimle yakın ilişki
  • Bireysel mentorluk ve koçluk
  • Takım oluşturma çalışmaları
  • Yapılandırılmış tartışmalar (Grup koçluğu)
  • Bireysel gelişim planı
     
 
Bu yöntemleri beraber kullanmakla onları bir sistem yapmak arasındaki fark , ihtiyaca ve stratejiye göre entegre edilme biçimleridir.
 
Yönetici Koçluğu Hizmetlerimiz İçin
Copyright © 2011 Mentor-tr.com