“ Kurumlar için sürdürülebilir rekabet avantajlı ölçek ekonomisine, teknolojiye ve stratejiye değil, insana bağlıdır.”
Manfred Kets De Vries, INSEAD Business School
Mentorluk Sistemi

 Mentorluk sistemleri, şirketlerin kendi içinde kurum kültürü, bilgi, liderlik ve tecrübelerini yeni nesil yönetici adaylarına aktarım yöntemidir. Mentorluk sistemi şirket içinde liderlik potansiyeli yüksek ve gelecekte şirkette kritik noktalarda görev alma ihtimali yüksek olan çalışanlar ile şirketin mevcut üst düzey yöneticileri arasında kurulan bir formal ilişkiye dayanır. Amaç, onlara güçlü bir öğrenme aracı temin etmektir.

  
 
Mentor ve Menti şirketin başarı planı, her iki tarafın beklentileri, kişilikleri, ilgileri ve tecrübeleri göz önünde bulundurularak eşleştirilir ve Mentor eşleştiği kişiye şirket içindeki pozisyonu ve ihtiyaçları doğrultusunda yol göstericilik yapmaya başlar. Kişi, iş ortamında yaşadığı problemler, gelişim alanları, insan ilişkileri, iletişim becerileri ve kariyer çizgisi gibi pek çok konuyu mentoru ile paylaşılır ve mentorun tecrübeleri ve bilgisi çerçevesinde merkezi öğrenme olan, mentiye destek olmak amaçlı ve uzun süreli bir dostluk ilişkisi başlar.
  
 
Kavram basit görünmekle beraber pek çok şirkette mentorluk projeleri stratejik planlama, yeterli hazırlık ve destek sağlanmadan uygulamaya geçildiği için hayalkırıklığı ile sonuçlanmakta. Mentor Leadership Development, şirketlere bu problemlerle karşılaşmamaları ve zaman ve bütçe olarak yaptıkları yatırımın maksimum seviyede geri dönüşünü almaları konusunda destek olur.
 
Yönetici Koçluğu Hizmetlerimiz İçin
Copyright © 2011 Mentor-tr.com