“ Kurumlar için sürdürülebilir rekabet avantajlı ölçek ekonomisine, teknolojiye ve stratejiye değil, insana bağlıdır.”
Manfred Kets De Vries, INSEAD Business School
Yetenek Yönetimi

Şirketlerin yarısından fazlası, yöneticilerinin gelişimi için aşağıdaki yetkinlikleri hedefliyor:


Mentor'un sunduğu Yetenek Yönetimi hizmeti, şirket içinde çalışanlar arasından  belli grupların değerlendirme yöntemleriyle ‘yönetici adayı' veya ‘yüksek potansiyel' olarak belirlenmesini, bu çalışanlar için gelişim ve kariyer planı hazırlanmasını ve bu planlar dahilindeki  uygulamaların hayata geçirilmesini ve  takip edilmesini kapsar.
 
Mentor'un uzmanları şirketin insan kaynakları bölümü ile çalışarak gelecekteki liderlik ihtiyacını tespit eder. Bu ihtiyaca uygun olarak yapılan başarı planlaması kapsamında en uygun gelişim programını gene insan kaynakları bölümü koordinasyonunda tasarlar ve hayata geçirir.
 
Uzun süreli yetenek yönetimi programı, lider adaylarının katıldıkları eğitimlerde öğrendikleri bilgi ve becerileri hayata geçirmelerini, bilmek ile yapmak arasındaki mesafelerini kapatmalarını ve şirkete özgü zorluklarla daha iyi baş etmelerini sağlar.
 
350 Global şirkette yapılan araştırma sonuçlarına göre;
  • Stratejik düşünme
  • İletişim
  • İlişki yönetimi
  • Müşteri odaklılık
  • Yenilikçilik
  • Organizasyonel uyumluluk
  • Takım oluşturma
 
Yönetici Koçluğu Hizmetlerimiz İçin
Copyright © 2011 Mentor-tr.com