Aile işletmeleri özel zorluklarla karşı karşıyadır. Aileyi ve / veya kurumu gelecek nesle kim taşıyacak? Kişisel ve iş ilişkilerini nasıl çözebilirim? Uzun vadeli yatırımlar kısa vadeli temettülerden daha öncelikli midir?

Aile bireylerinin talepleri ile işin ihtiyaçları arasında adil bir denge kurulmalı ve aynı zamanda ikisi arasındaki karmaşık etkileşime de değinilmelidir. İş dünyası ve teknolojik pazarlardaki değişiklikler ve rakiplerin karşılaştığı zorluklar gibi rutin iş konuları ile uğraşmanın yanı sıra, aile işletmelerinin aile bireylerinin birlikte çalışmasının benzersiz psikolojik boyutlarıyla da ilgilenmesi gerekir. İşletmenin kilit üyelerinden her birinin kendi amaçları, perspektifleri ve hedefleri olacağının bilinmesi önemlidir. Birlikte çalışmak aile etkileşimlerini yoğunlaştırır ve kardeş kardeşe veya nesiller arasındaki rekabet gibi aile sorunlarını şiddetlendirebilir. Çözümlenmemiş çatışmalar, işin işleyişini zayıflatabilir, iletişimi ve güveni azaltır, sonuçta iş üzerinde zararlı bir etki yaratır.

Ele alınacak temel konular arasında aile içinde etkili karar verme, yönetim ve mülkiyet sorunları, uyuşmazlık çözümü, işletmenin etkin sahiplenmesini kolaylaştırma, aile üyelerinin katılımı ve performans yönetimini beceri kümeleriyle ve her şeyden önce işin gerektirdiği performans ile dengeleme yer almaktadır. Bir bütün olarak iş ve aile çıkarlarını en iyi şekilde kullanmak. aile işlerinin başarılı olabilmesi için bu tür hassas konuların ele alınması önemlidir.

Aile Şirketleri koçluğu ve danışmanlığı, aynı zamanda diğer gelecek nesil aile şirketleriyle davranış tutumu ve paylaşım deneyimi geliştirme becerisi sağlar. Bu sayede aile işinizde entelektüel, duygusal ve ruhsal bağlantılarınızı keşfetmenize ve aile işini hayatınızın daha anlamlı bir parçası haline getirmek için yeni seçenekleri belirlemenize katkı sağlamış olursunuz. Duygular ve aile dinamikleri tarafından tetiklenen zorluklara odaklanarak; iletişim, koçluk, takım oluşturma, yaratıcılık ve problem çözme gibi herhangi bir iş ortamına da uygulanabilen liderlik konuları, ele alınır. Her aile şirketi, ailenin değerlerini ve deneyimlerini yansıtan planlama ve karar alma gerektiren özel bir durumu ifade eder.