Yönetim Kurullarında ve liderlik rollerinde kadın temsilinin zorluğu evrensel bir gerçektir. İşletmeler ve hükümetler, kadınların en üst düzey seviyelerde çalışabilmelerini sağlamanın sadece ilgili bireylere katkı sağlamak değil, aynı zamanda sağlam bir iş anlayışı olduğunu kabul ediyor.

Bireyin tam potansiyelini, - hem bire bir hem de grup bazında - hedefleri ve işin amaçları doğrultusunda açma konusuna odaklanmaktayız. Programlarımız, her zamanki liderlik eğitim programlarının ötesine geçer; grubu kendi kendini idame ettirecek bir ağ kurmaya teşvik ederiz.

Koçluk sırasında, bireyler isteklerini tanıma konusunda destek alır, hedeflerini belirler ve ilerlemeyi gözden geçirirler.  Kurumsal etkileri mutlaka göz önünde bulundurururuz; yalnızca yakın çevreyi yönetmekle değil, bütüncül bir yaklaşımla hareket ederiz.

Kuruluşların eşitlik hedeflerine ulaşmalarına yardımcı olma konusunda tutkuluyuz.

Hande Yaşargil, amacı Türkiye’deki yönetim kurullarındaki kadın sayısını artırmak olan şirketler arası mentorluk programı, ‘Yönetim Kurulunda Kadın Programı’nı Forbes Türkiye işbirliği ile 2012 yılından beri yönetmektedir:

Detaylı bilgi için www.yonetimkurulundakadin.com

.